Advocaten Quatacker is uw kompas bij de belangrijke ogenblikken in uw leven. Samen varen we naar uw eindbestemming. Soms in een storm, liefst er rond in rustig water. U blijft als kapitein altijd aan het stuur. Met gemoedsrust als bestemming.

Daarnaast verlenen Advocaten Quatacker ook professionele bijstand aan boekhouders, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, notarissen, verzekeringsmakelaars en financiële instellingen. Deze bijstand kan zowel bestaan in het geven van een second opinion als in het zoeken naar een oplossing voor een concreet probleem van één van uw klanten en de begeleiding van uw klant bij de uitwerking ervan, samen met u als adviseur.

Successieplanning is niet voorbehouden voor mensen op leeftijd met een stevig vermogen.

U bent een nieuw samengesteld gezin? Wie erft wat? De keuze om al dan niet te huwen of wettelijk samen te wonen is hierbij bepalend.

U hebt een gehandicapt kind? Uw kind kan zelf geen bestemming geven aan zijn eigen nalatenschap. Plan dit voor uw kind.

U wenst wel te schenken maar …? Ban de fiscus en uw andere demonen uit uw dromen door de gepaste clausules in de akte te voorzien.

Uw kinderen leven op gespannen voet met elkaar? Vermijd eindeloze en jarenlange erfenisdiscussies door nu reeds de spelregels te bepalen.

Op alle grote levensmomenten moet u zich afvragen wat er gebeurt op de dag dat u er niet meer bent

Onterven kán

Vermogensplanning zorgt dat u gerust bent. Fiscale planning is goed, noodzakelijk, maar is pas aan de orde nadat uw gemoedsrust is gegarandeerd.

U kunt uw kinderen een duwtje in de rug geven zonder zelf uitgekleed te worden

U bent jong en hebt al een mooi bedrijf opgebouwd?

Een tweede of volgend huwelijk: trouw zonder ergernis.

Hebt u een gehandicapt kind? Opgepast: schenkingen of legaten kunnen bepaalde tegemoetkomingen van de overheid in het gedrang brengen.

Schrijf een fiscaal optimaal testament, zodat uw geliefden er nog beter van worden.

Koop ik best onroerend goed in mijn vennootschap of met privé-middelen?

Advies

Advies

Advocaten Quatacker adviseren en begeleiden u bij elk knooppunt in uw leven. Zowel wat betreft uw familie, uw vermogen als uw onderneming.

Advocaten Quatacker helpen enerzijds haar vermogende cliënten financieel te ontzorgen en anderzijds eenieder gemoedsrust te brengen bij persoonlijke bekommernissen (zoals een gehandicapt kind, een nieuw samengesteld gezin, kinderloze koppels, moeilijke relaties met bepaalde kinderen).

Advocaten Quatacker staan voor duurzame en begrijpelijke oplossingen. We pogen complexe vragen zo eenvoudig en efficiënt mogelijk op te lossen. Wij adviseren en stellen contracten en akten op inzake:

familie-en familiaal vermogensrecht

 • adoptie, voogdij, ouderlijk gezag en bewind
 • huwelijks-en samenlevingscontracten
 • schenkingen en testamenten
 • echtscheidingsregelingen
 • vereffening-verdelingen
 • aangifte nalatenschap

rechtspersonenrecht

 • oprichting van vennootschappen
 • oprichting van controlestructuren (maatschappen, stichtingen)
 • structurering van vennootschappen in het huwelijks-of samenwoningsleven
 • familiale bedrijfsopvolging/overdracht van aandelen
 • fusie en splitsing

Conflict

Conflict

Advocaten Quatacker benaderen elk familiaal conflict met een open geest, waarbij zij tijdens dit vaak emotioneel geladen proces, niet enkel oog hebben voor het juridische maar ook voor het menselijke aspect.

Waar mogelijk proberen we via bemiddeling en onderhandeling tot een oplossing te komen. Indien praten niet meer mogelijk is, voeren we voor u de gerechtelijke procedures inzake:

 • Vereffening-verdeling
  (echtscheiding - nalatenschap)
 • Omgangsrecht en alimentatierecht
 • Eigendom
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Boedelbeschrijving, verzegeling,
  sekwester, beslag

Ann Quatacker

- ann@quatacker.be -


Lees meer

Marc Quatacker

- marc@quatacker.be -


Lees meer

Terug

Ann Quatacker

Ann Quatacker werd in 2006 met grote onderscheiding licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Ann studeerde één jaar aan de Université Sorbonne te Parijs.

In 2007 behaalde zij een Master in General Management aan de Vlerick Leuven Ghent Management School.

In 2010 mocht Ann een diploma  Master in het Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel op zak steken.

Ann startte in 2007 haar carrière als advocaat aan de balie van Brussel, bij het gereputeerd internationaal advocatenkantoor Allen & Overy. Zij werkte er op het M&A (Mergers & Acquisitions) departement.

In 2010 maakte zij de overstap naar de balie van Kortrijk, bij het kantoor Declerck Leterme Partners, waar zij haar procedurevaardigheden aanscherpte.

Ann vervoegde Advocaten Quatacker in 2013 en maakt sindsdien deel uit van de balie van Brugge.

Ann legt zich vooral toe op vennootschapsrecht, familierecht, familiaal vermogensrecht en successieplanning.

Marc Quatacker

Marc Quatacker studeerde in juli 1975 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent.

Marc is als advocaat ingeschreven aan de balie te Brugge sedert 1 oktober 1975.

Hij was stichtend vennoot van het advocatenkantoor Advocaten Quatacker.

Marc Quatacker boogt op ruim 40 jaar ervaring in het brede familierecht. Hij is dan ook een gereputeerd echtscheidingsadvocaat.

Daarnaast is hij uitermate gespecialiseerd in bouwrecht en appartementsmede-eigendomsrecht.